Missie

Wij willen hulp bieden aan mensen in moeilijke omstandigheden.

Waar de persoon centraal staat en waar gekeken wordt naar de behoefte en mogelijkheden van de persoon.

Hier uit vloeit voort dat we ons inzetten om ons steeds verder te bekwamen en te ontwikkelen. We streven naar kwaliteitsontwikkeling door middel van scholing, training en intervisie.

Onze doelgroep zijn mensen die extra begeleiding nodig hebben. Mensen die gebaat zijn bij een beschermde omgeving en zich lerend willen opstellen.

Door onze levensloop hebben we ontdekt dat ieder mens een omgeving nodig heeft, waarin ze hun talenten kunnen ontwikkelen, en waarin de mensen om hen heen betrouwbaar zijn en in hen geloven. Dan krijg je een gezonde en goede mogelijkheid om tot een evenwichtig persoon te groeien.

Bovenal vinden we dat ieder mens recht heeft op een thuis. Daardoor vinden we het belangrijk dat we zoveel als mogelijk een gewone buurt zijn waarbij we elkaar ondersteunen en het leven kunnen normaliseren.