Visie

Ieder mens is waardevol en uniek.

Ieder mens moet zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Ieder mens heeft recht op een veilige en vertrouwde leefomgeving.

 

 

Wij willen een veilige, vertrouwde en professionele omgeving bieden waar mensen zichzelf mogen zijn en zich thuis kunnen voelen.
Waar respectvol met elkaar wordt omgegaan en aandacht is voor het individu van de persoon.
Wij geloven dat alleen vanuit deze basisveiligheid gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van een persoon.
Wij willen een veilige en gestructureerde samenwerkings situatie creëren waarbinnen een persoon zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen binnen de grenzen van zijn mogelijkheden,
zodat het diegene dichter bij zijn eigen identiteit en persoonlijkheid kan komen en een zo zelfstandig mogelijke persoon kan worden.

Waardevol en Uniek

Ontwikkelen

Leefomgeving